لا اله الله യുടെ നിബന്ധനകള്‍


കലിമത്തു തൗഹീദില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കെണ്ട പ്രധാന
കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അശ് റഫ് മരുത വിശദീകരിച്ചു. അറിവ്,ദൃഢത,സ്വീകാര്യത,വിധേയത്വം,സത്യസന്ധത,നിഷ്കളങ്കത,സ്നേഹം,ത്വാഗൂത്തുകളില്‍
അവിശ്വസിക്കുക എന്നിവയാണ് لااله الاالله യുടെ നിബന്ധനകള്‍
വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ വിശ്വാസം ദൃഢമാക്കാന്‍ വളരെ ഉപകാരമായി ഈ
സെഷന്‍.സ്ലൈഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അവതരണം