സ്വഭാവ സംസ്കരണം കുട്ടികളില്‍വെക്കേഷന്‍ ക്യാമ്പില്‍ ‍ഐ എസ് എം സംസ്ഥാന ട്രഷററും പാറാല്‍ അറബി കോളെജ് അധ്യാപകനുമായ ഇസ്മാഈല്‍ കരിയാട് 'സ്വഭാവ സംസ്കാരം ' എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു.
വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ജീവിതലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണ് സ്വഭാവ മഹിമ. നമസ്കാരം എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നും ദുശ്ചൈതികളില്‍ നിന്നും മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞ് നിര്‍ത്തുമെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു.ജീവിതത്തില്‍ ഇത്തരം ദുസ്വഭാവം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലാ എങ്കില്‍ നമ്മുടെ നമസ്കാരം യഥാര്‍ത്ത ലക്ഷ്യം കാണുന്നില്ല എന്നതാണ്. 'വായാടിക്ക് നാശം' എന്ന് നബി(സ)ഒരിക്കല്‍ പറയുകയുണ്ടായി. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ മത്രം സംസാരിക്കുകയും ഉപകാരമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങള്‍ നാം വെടിയുകയും ചെയ്യണം.ഒരു മനുഷ്യനെ അളക്കുന്നത് അവന്‍റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ്. നബിയുടെ സ്വഭാവം ഖുര്‍ ആനായിരുന്നു.ഖുര്‍ആനിന്‍റെ വാഹകരായ നാം നല്ല സ്വഭാവത്തിന്‍റെയും വാഹകരുമാവണം കുട്ടികളായ നാം അതിന് മാതൃകയാവേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം സുചിപ്പിച്ചു.