അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക


അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കന്‍ اية الكرسي പഠിക്കുക.പഠന ക്യമ്പില്‍ സമീര്‍ സ്വലാഹിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി.സർവലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകൃതി ഏകകമാണ്. ഭൂമിയിൽ അവന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ യാതൊന്നും ചലിക്കുകയോ സ്പന്ദിക്കുകയോ ഇല്ല. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും നിശ്വാസങ്ങളും അവനറിയുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന ഭ്രൂണത്തിന്റെ സ്പന്ദനം പോലും അവന്റെ കേൾവിയിലുണ്ട്. അതിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഓരോ അണുവിലും ഓരോ മൗലിക ഗണത്തിലും സൂക്ഷ്മ ഗണത്തിലും അവന്റെ ഇടപെടലുകളുണ്ട്. അതിനാൽ അവൻ സകലതും ദർശിക്കുന്നവനും സകലതും കേൾക്കുന്നവനുമാണ്.അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.ബുഖൈരിയ ഇസ്ലാമിക് സെ ന്‍ററില്‍ മലയാള വിഭാഗം പ്രബോധകനാണദ്ദേഹം